در صورتی که سفارش مشتری صرفا مشتمل بر تامین محصولات و تجهیزات فنی باشد, معاونت بازرگانی شرکت با اتکاء به موجودی محصولات در انبارهای خود و همچنین به مدد شبکه تامین گسترده خویش در خارج از کشور این امکان را دارد تا حداکثر ظرف مدت 48 ساعت سفارشات را فراهم آورده و تحویل مشتریان نماید. گفتنی است در حال حاضر در انبار شرکت بیش از 5 هزار شماره قطعه و 100 هزار وسیله الکترونیکی آماده تحویل وجود دارد.

انبارداری

نمایی از انبار شرکت اندیشه نگار پارس

گزارش تصویری اندیشه نگار پارس